Uwaga ważna zmiana w Regulaminie połowów dotycząca zanęt!

Zgodnie z decyzją właściciel wody – Dyrektora PGW „Wody Polskie” RzGW w Poznaniu z dniem 05.10.2022 wprowadza się ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów rybackich do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę.

Jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty spożywcze służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe, kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp.

Pobierz regulamin