Szczupak 30 kwietnia 2023

W tym roku wyjątkowo okres ochronny szczupaka ulega skróceniu o dzień 30 kwietnia (niedziela) ponieważ przepisy o ochronie ryb stanowią, że „jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego gatunku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień”.

Uwaga ważna zmiana w Regulaminie połowów dotycząca zanęt!

Zgodnie z decyzją właściciel wody – Dyrektora PGW „Wody Polskie” RzGW w Poznaniu z dniem 05.10.2022 wprowadza się ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów rybackich do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę.

Jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty spożywcze służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe, kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp.

Pobierz regulamin