Skip to main content

Łowisko specjalne

W 2017 roku dzierżawca Jeziora Powidzkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wędkarski Powidz” podjął decyzję o wydzieleniu północno-wschodniej części Jeziora Powidzkiego (Zatoki Anastazewskiej) na potrzeby wędkarskiego łowiska specjalnego.

Obszar oznaczony na mapie czerwonym kolorem.

Na tym obszarze obowiązują specjalne pozwolenia wędkarskie. Celem nowej inicjatywy jest stworzenie dużego, – kilkuset hektarowego łowiska zasobnego w ryby interesujące dla wędkarzy hobbystów. Żeby to osiągnąć dzierżawca z jednej strony zrezygnował prawie całkowicie z odłowów gospodarskich na tym terenie, wyjątek będą stanowiły odłowy sielawy i węgorzy (tylko przy użyciu żaków i wontonów sielawowych) oraz z drugiej strony poprzez zmianę asortymentu zarybień w kierunku zwiększenia ilości ryb drapieżnych (szczupak, okoń) i innych atrakcyjnych dla sportów połowowych, takich jak lin czy leszcz. Kosztem obniżenia z kolei nieatrakcyjnych wędkarsko gatunków, przede wszystkim suma i nadmiernie rozwijających się gatunków karpiowatych – krąpia, leszcza. Od wędkujących na tym akwenie będziemy również oczekiwali współpracy i zrozumienia pewnych ograniczeń, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania łowiska, które mają przynieść istotne zmiany ichtiofauny i uatrakcyjnić go dla uprawiających wędkarstwo sportowe. Zasady wędkowania na Łowisku Specjalnym Powidz są określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PGR.