Skip to main content

Jezioro Powidzkie jest jeziorem polodowcowym typ sielawowego o powierzchni 1100 ha i jest jednym z największych i najczystszych jezior w Polsce. Jezioro Powidzkie znajduje się w powiecie Słupeckim na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

W opisywanym obwodzie i na jeziorze nie występują obręby hodowlane. Jezioro Powidzkie ma jeden odpływ w Giewartowie na rzece Meszna i cztery dopływy z Jeziora Powidzkiego Małego (Hutka) Z Anastazewa, z jezior Kosewo i miejscowości Powidz z torfniaków. Jezioro Powidzkie należy do dorzecza Meszna – Warta – Odra. Kształt jeziora pozwala na wyróżnienie dwóch zasadniczych części: basen główny ukierunkowany z północy na południe oraz odchodząca na północny – wschód zatoka. Południowa część jeziora oraz zatoka są głębokie o dnie stromo opadającym. Jedynie sam południowy kraniec łagodnie się wypłyca tworząc szerokie mielizny. Północna część jeziora posiada równe dno z dużymi płyciznami i pogłębieniami. Powierzchnia wysp na jeziorze: 1,60 ha.

Średnia głębokość jeziora – 11,4 m
Szerokość maksymalna jeziora – 2100 m
Długość maksymalna jeziora – 11300 m
Maksymalna głębokość jeziora – 46 m
Długość linii brzegowej – 30,450 m

Gatunki ryb występujące w jeziorze:

 • sielawa
 • węgorz
 • szczupak
 • płoć
 • lin
 • okoń
 • karaś
 • wzdręga
 • sum
 • krąp
 • leszcz