Skip to main content

Charakterystyka wód objętych dzierżawą

Jezioro Powidzkie, Powidzkie Małe (Hutka) i Kosewo – Naprusewo objęte są programem unijnych ochrony przyrody Natura 2000 (Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026). Drugą formą ochrony jest położenie na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego utworzonego 16 grudnia 1998 roku rozporządzeniem Wojewody Konińskiego.

Powierzchnia Parku wynosi 24 600 ha w obrębie gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych oraz kulturowych. W skład wchodzi 17 jezior polodowcowych zwykle wąskich, długich i głębokich stosunkowo czystych. Występuje tutaj 990 gatunków roślin, z czego 60 gatunków chronionych, 13 okazałych drzew, 174 gatunki ptaków, 34 ssaki, 10 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. W jeziorach występują 22 gatunki ryb.

Na terenie parku zlokalizowanych jest szereg cennych zabytków. Najciekawsze z nich znajdują się w Giewartowie, Charbinie, Linówcu, Osówcu, Skorzęcinie oraz Kosewie. Ponadto zabytkowe cmentarze różnych wyznań m.in. cmentarz choleryczny z 1850 roku w Różanie. Trzecią z form ochrony jest Obszar Biniszewski o powierzchni 460 km2. Powstał uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie dnia 29.01.1986 roku. Określa on co można budować i w jakich odległościach od jezior, co należy chronić i w jaki sposób korzystać z darów natury.