Skip to main content

REGULAMIN

Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.barrakuda-powidz.eu, prowadzonego przez firmę Jerzy Warszawski Lanwar, NIP 972 078 78 20, z siedzibą w Poznaniu ul. Cmentarna 22, 60-176.

Definicje:

Łowisko – jeziora : Powidzkie, Powidzkie Małe (Hutka), Kosewskie (Naprusewskie)
Kupujący – osoba fizyczna, planująca zakup zezwolenia na amatorski połów ryb na Łowisku
Zezwolenie – dokument w formie pliku PDF
Sprzedający – firma Jerzy Warszawski Lanwar, NIP 972 078 78 20,

 

 1. Kupujący składa zamówienie na zakup Zezwolenia na za pośrednictwem strony internetowej barrakuda-powidz.eu
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu oraz Regulaminu połowu ryb na łowisku Jezioro Powidzkie oraz potwierdzić akceptację ich treści poprzez zaznaczenie wskazanego pola.
 3. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku wcześniejszego naruszenia przez Kupującego zasad przedmiotowych regulaminów.
 4. Wszystkie ceny Zezwoleń podane na stronie internetowej są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających realizację zamówienia, wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej oraz zaplata należności. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 6. W przypadku opłaty zamówienia metodą płatności online Kupujący świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Zrealizowane zamówienie w formie pliku Pdf zostanie automatycznie przesłane Kupującemu za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu,
 8. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w Sklepie (dostępne na stronie internetowej www.barrakuda-powidz.eu.
 9. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
  2. za pomocą platformy płatniczej Autopay:
   • BLIK
   • Szybki przelew online
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2024 r.