Skip to main content

W tym roku wyjątkowo okres ochronny szczupaka ulega skróceniu o dzień 30 kwietnia (niedziela) ponieważ przepisy o ochronie ryb stanowią, że „jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego gatunku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień”.